MH. Construction

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden

Auteursrechten
De inhoud van deze website en de bijbehorende documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en
zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan om deze informatie te
vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden of te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afzender.

Aansprakelijkheid
De afzender van deze website is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de inhoud
van deze website en/of bijbehorende documenten. Aan de inhoud van deze website en/of
bijbehorende documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen rechten worden ontleend
Aan deze website en/of bijbehorende documenten kunnen geen rechten worden
ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.